Isıl İşlem

Katı haldeki bir metal veya alaşıma istenilen değerdeki fiziksel ve kimyasal özellikler ile metalografik yapıyı kazandırmak için ısıl işlem prosesi uygulanmakta ve soğutularak işlem tamamlanmaktadır. Fırınlar, PLC ile kontrol edilmekte ve ısı değişimi grafikleri arşivlenmektedir. Firmamızda ısıl işlem biriminde;

– 3 tonluk Isıl İşlem Fırını,

– 3 tonluk Isıl İşlem Fırını,

– 3x3m, 10 tonluk Isıl İşlem Fırını,

– 3x3m, 10 tonluk Meneviş Fırını.