Ergitme & Döküm

Ergitme, ürünün döküm metodunda hazırlanan kimyasal analiz dikkate alınarak uygun şarj hesabı yapıldıktan sonra indüksiyon ocağında başlar, ergitme sonunda sıvı metalden alınan numunelerin kimyasal analizi yapılır, eğer değerler uygun kompozisyonda çıkarsa sıcaklık kontrolü yapılarak döküm işlemi gerçekleştirilir. DÖKÜMAŞ’ta;

  • 2x 3000 kg,
  • 2x 1500 kg,
  • 2x 1000 kg ergitme ocağı bulunmaktadır.