Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Entegre Yönetim politikası, üst yönetim tarafından belirlenir. Periyodik olarak yeterliliği YGG toplantılarında gündeme getirilir ve gerekli görülmesi durumunda revize edilir. DÖKÜMAŞ, Entegre Yönetim Sistemi politikamızı kurumun amacına uygun tespit edilmiş, ilgili standart şartlarına uygun olması sağlanmış ve etkinliğinin sürekli iyileştirilebilir olmasını taahhüt etmektedir. EYS Politikamız;

İlgili tarafların ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hareket edeceğimizi, müşteri memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek faaliyetlerimizi iyileştirip geliştireceğimizi,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yükümlülüklere uyum sağlayarak hizmet vereceğimizi,

Risk Yönetimi Yaklaşımı ile hareket ederek tüm süreçlerimizde uygulayacağımızı,

Kurum Kültürümüz ile çalışanlarımıza ve topluma saygılı örnek bir kuruluş olacağımızı,

Faaliyetlerimiz ile çevreye saygılı olarak ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

İlgili taraflara, çevre bilincinin aşılanması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek kişilerin sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri kontrol etmek için gerekli her türlü tedbiri alacağımızı,

Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini artırarak ve tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı, Entegre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi, sorumluluk duygusu ile hareket edeceğimizi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayacağımızı,

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

Sürekli gelişme felsefesini benimseyerek tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemi’ne uygun hareket edeceğimizi ve Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artıracağımızı,

Sektördeki teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli, çağdaş personelimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.