Eritme ve Döküm

Eritme ve Döküm

Üretimi yapılacak ürünün kimyasal analizine uygun şarj hesabı yapıldıktan sonra endüksiyon ocağında ergitme işlemi başlar, ergitme sonunda sıvı metalden alınan numunelerin kimyasal analizi yapılır, eğer değerler uygun kompozisyonda çıkarsa sıcaklık kontrolü yapılarak döküm işlemi gerçekleştirilir.